17

آوریل

زیاد به حرف های فروشنده ها اعتماد نکنید!

اول کار باید یک راز را با شما در میان بگذارم و آن هم اینکه نباید زیاد به حرف های فروشنده ها اعتماد کنید و بهتره خودتان در مورد کاری که قصد انجامش را دارید دست به تحقیق بزنید! جالبه بدانید حساب کردم کل ضرری که بنده در طول مدتی که دارم از این روش برای باغم برق تهیه می کنم از ضرری که با خرید تجهیزات پیشنهادی قرار بود بکنم در حد صفر هستش!

فیوز یکبار مصرف 40 هزار تومنی!!!

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..