بایگانی ماهیانه آوریل, 2018

17

آوریل

زیاد به حرف های فروشنده ها اعتماد نکنید!

اول کار باید یک راز را با شما در میان بگذارم و آن هم اینکه نباید زیاد به حرف های فروشنده ها اعتماد کنید و بهتره خودتان در مورد کاری که قصد انجامش را دارید دست به تحقیق بزنید! جالبه بدانید حساب کردم کل ضرری که بنده در طول مدتی که دارم از این روش برای باغم برق تهیه می کنم از ضرری که با خرید تجهیزات پیشنهادی قرار بود بکنم در حد صفر هستش!

فیوز یکبار مصرف 40 هزار تومنی!!!